NavCom Inspection & Consultancy B.V.

Werd op 4 augustus 2000 opgericht als een onafhankelijke organisatie voor keuring en inspectie van maritieme navigatie- en communicatie-systemen zonder verkoop- en service-activiteiten om een onbevooroordeelde inspectie mogelijk te maken.

DE MISSIE is om de veiligheid van levens op zee te verbeteren middels onafhankelijke keuringen, inspecties, adviezen en trainingen volgens de geldende reglementen waarbij de belangen van gebruikers en eigenaren een belangrijke rol spelen.

HET DOEL is om eigenaren/operators van het schip te assisteren in het minimaliseren van de “cost of ownership” door een deugdelijke inspectie van het hele systeem met de daarbij behorende begrijpelijke rapportage.

Uitgangspunt hierbij is het verstrekken van technisch en operationeel advies om de gebruikswaarde van de apparatuur aan boord te maximaliseren en de kosten van niet voorzien onderhoud te minimaliseren.

DIENSTENPAKKET:

Radiokeuringen en VDR-inspecties worden uitgevoerd op een “All Inclusive” tarief basis voor alle havens in Nederland en België.

Alle radiokeuringen en VDR-inspecties worden aangeboden inclusief reistijd, kilometers, ISPS- en administratiekosten.